1/ 28.04.2021 r. Prezes i członkowie Zarządu oraz Kierownik Biura uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Krzysztofa Sowy – Prezesa Chóru Halka.

2/ Prosimy o pilne zgłoszenie się chórów do Koncertu Wiosna w Solankach 23.05.