Obchodzony w tym roku jubileusz 115-lecia bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (PZChiO) skłania do refleksji na temat roli i znaczenia amatorskiego ruchu muzycznego, jego genezy i zmieniającej się w ciągu dziejów funkcji. Czytaj więcej…