Wojewódzki Konkurs o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy 26.10.2019

26.10.2019 roku w Bydgoszczy w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się Wojewódzki Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniżej prezentujemy Państwu protokół z posiedzenia jury konkursowego. W najbliższych dniach dodamy również foto-galerię!

Bydgoszcz, 26.10.2019 r.
Protokół z posiedzenia jury
Wojewódzkiego Konkursu Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 26.10.2019 r.

W Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy wzięło udział 10 chórów:
/chóry według kolejności przesłuchań/

 1. Towarzystwo Śpiewu Halka Chór Męski w Bydgoszczy,
 2. Medici Cantares,
 3. Vincentinum,
 4. Towarzystwo Śpiewu Halka Inowrocław,
 5. Żniński Chór Kameralny ,
 6. Chór Mieszany Dzwon przy DK Orion Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 7. Stowarzyszenie Chór Parati Semper.
 8. Chór Klas Piątych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu,
 9. Chór Męski Echo im. prof. Pawła Osińskiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
 10. Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Jury w składzie:

prof. Jan Lach – przewodniczący
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

Postanowiło przyznać:

 1. Dyplomy:
  a. W kategorii chórów kameralnych:
  i. Srebrny dyplom dla Towarzystwa Śpiewu Halka w Bydgoszczy – 35,7 pkt.
  ii. Złoty dyplom dla Chóru Medici Cantares z Bydgoszczy – 44 pkt.
  b. W kategorii chórów mieszanych:
  i. Brązowy dyplom dla Chóru Mieszanego Dzwon w Bydgoszczy – 29,3 pkt
  ii. Brązowy dyplom dla Chóru Vincentinum – 31,6 pkt
  iii. Srebrny dyplom dla Stowarzyszenia Chóru Parati Semper ze Świecia – 36 pkt.
  iv. Złoty dyplom dla Towarzystwa Śpiewu Halka w Inowrocławiu – 43 pkt.
  v. Złoty dyplom dla Żnińskiego Chór Kameralny – 44 pkt.
  c. W kategorii chórów jednorodnych:
  i. Złoty dyplom dla Chóru Szkoły Muzycznej I st. w Solcu Kujawskim – 43 pkt.
  ii. Złoty dyplom dla Chóru Męski Echo Grudziądz – 43 pkt.
  iii. Złoty dyplom dla Chóru Klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu – 44,3 pkt.
 2. Nagrody specjalne:
  a. Za najlepsze wykonanie kompozycji o treściach patriotycznych za utwór Bo przecież Polska Bolesława Ociasa – Chór Męski Echo z Grudziądza pod dyr. Jerzego Cieślaka
  b. Za najlepsze wykonanie kompozycji inspirowanej folklorem za utwór Żniniok w oprac. Piotra Jańczaka – Żniński Chór Kameralny pod dyr. Krzysztofa Fryski
 3. Nagrody regulaminowe:
  1. I miejsce w kategorii chórów kameralnych otrzymuje Chór Medici Cantares
  2. I miejsce w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Żniński Chór Kameralny
  3. I miejsce w kategorii chórów jednorodnych otrzymuje Chór Klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu
  4. Nagrodę Grand Prix w wysokości 1500,00 zł wraz z pamiątkowym pucharem otrzymuje Chór klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu

Jury w składzie:

prof. Jan Lach – przewodniczący

dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

Protokolant:
Piotr Haik

Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 26.10.2019 w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika 1 w Bydgoszczy (godzina zostanie podana w terminie późniejszym) odbędzie się Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Założenia i cele konkursu:

 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i tradycji kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • upowszechnianie w społeczeństwie sztuki chóralnej ukazującej dorobek muzyki polskiej i obcej różnych okresów historycznych,
 • popularyzacja muzyki chóralnej kompozytorów polskich, szczególnie Stanisława Moniuszki w Roku Moniuszkowskim,
 • podnoszenie poziomu artystycznego chórów,
 • konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja chórzystów.
 1. W konkursie mogą brać udział chóry zrzeszone i niezrzeszone w bydgoskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy działające w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć tylko stali członkowie chóru.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby śpiewające w chórze okazjonalnie, a na co dzień śpiewające w profesjonalnej instytucji muzycznej.

Zgłoszenia do konkursu chóry powinny dokonać na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1 – udostępniony będzie do 10.09.2019) w terminie do dnia 23.09.2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie opłaty akredytacyjnej i za posiłek w wysokości: 12 zł (słownie: dwanaście złotych) – od osoby z chóru zrzeszonego w PZCHiO (także towarzyszącej), 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – od osoby z chórów niezrzeszonych w PZCHiO.

Wpłat należy dokonywać na konto: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy nr konta: 15 1320 1117 2098 7611 2000 0001 lub w biurze Oddziału przy ul. Toruńskiej 30 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Ostateczny termin dokonania wpłaty mija 8.10.2019 r.

Ze względów organizacyjnych liczbę chórzystów i opiekunów uczestniczących w konkursie chóry powinny zgłosić e-mailem lub ewentualnie telefonicznie do dnia 08.10.2019 r.

Poniżej w pliku PDF pełen regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

Cantare

Chór  „CANTARE” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka.

Zadania utworzenia chóru podjął się mgr Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Prezesem Chóru jest Irena Nowak.

Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objęło Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach.

W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok, pieśni kościelne, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory gospel, negro spirituals i inne. Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Poza gminą występujemy w Bydgoszczy, Mroczy, Wierzchucinku, Górce Klasztornej, w Łobżenicy, w Inowrocławiu, w Ostromecku, w Więcborku, w Osiu.                        

16 listopada 2019 chór wystąpi na swoim jubileuszu 20-lecia działalności.

Chór Mieszany Dzwon

Chór Mieszany „DZWON” przy DK „ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał  2 lutego 1923 r. Jest jednym z najstarszych chórów w mieście Bydgoszcz, skupia 32 członków w większości seniorów kochających śpiew.  Wykonuje rocznie ponad 20 koncertów w repertuarze świeckim i kościelnym a capella i jest postrzegany jako bardzo energetyczny zespół śpiewający z wielkim zaangażowaniem. 

Bierze udział w konkursach o Puchar Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta, a także w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, a także w cyklicznych koncertach pieśni Maryjnych w Katedrze Bydgoskiej oraz pieśni Musica Sacra, wykonuje koncerty o tematyce religijnej, patriotycznej i rozrywkowej.  Śpiewa w Domu Kultury „ORION” w Domu Polskim, Kościołach lub w innych miejscach. 

Otrzymuje nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które są wyeksponowane w DK „ORION”. W ostatnim Konkursie o Puchar Marszałka Województwa uzyskał II miejsce.  W ramach integracji organizuje wycieczki krajoznawcze oraz zabawy, bale:  karnawałowy przebierańców w styczniu, a także na zakończenie roku szkolnego w czerwcu w DK „ORION”. 

W 2012 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, a od 2017 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Chórem dyryguje pani Agnieszka Jędrzejewska – Stachura, a pracami zespołu od lutego 2019 r. kieruje druh Wojciech Chmieliński. Chór prowadzi nabór do głosów męskich. 

Fresca Voce

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Fordonie od września 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michalina Spychalska. Prezesem zespołu jest Patrycja Kamińska.

            Od początku Zespół FRESCA VOCE wpisał się w nurt życia muzycznego Bydgoszczy, regionu i kraju , przez udział w koncertach, konkursach, projektach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.  Koncertował m.in.  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Toruniu, Inowrocławiu, Chojnicach, Chełmnie, Bytowie, Grudziądzu, Żukowie k. Gdańska, a także za granicami Polski, np.: w Pradze i w Kragujewcu.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy i bierze czynny udział w koncertach i przeglądach organizowanych przez Związek.

Chociaż zespół nie liczy wielu członków, to wszystkich, niezależnie od wieku i wykształcenia łączy pasja śpiewania.

         Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka wokalna średniowiecza, renesansu i baroku kompozytorów polskich i obcych, ale także innych epok,  po utwory współczesnych kompozytorów.

Rada Artystyczna

W skład Rady Artystycznej Oddziału wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Zarząd Oddziału

13.04.2019 r. w trakcie wyborów został powołany nowy Zarząd oddziału, w skład którego wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Sekretarz – Edward Filipiak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki

Brzozowiacy

Zespół Wokalny Brzozowiacy z Brzozy powstał w 2003 roku z inicjatywy Ireny Owczarzak – nauczycielki z Bydgoszczy, zamieszkałej od 2000 roku w Brzozie. Zespół jest finansowany przez GOK w Gminie Nowa Wieś Wielka. Pierwszym dyrygentem była pani Danuta Fons-Derda – emerytowana pianistka z Pałacu Młodzieży. Zespół na początku liczył 6 osób. Podczas kilku lat liczba wzrastała w różnych okresach do 18 osób. Obecnie śpiewa nas 12 osób 8 pań i 4 panów.

Śpiewamy każdego roku w Pałacu w Lubostroniu, w Domach Opieki Seniora w Bydgoszczy, na ARS-ach – przeglądach zespołów seniorów. Drugi rok należymy do PZCHiO w Bydgoszczy i dajemy więcej koncertów, bo mamy ciekawe propozycje; na Wyspie Młyńskiej pieśni patriotyczne, na Międzynarodowym Przeglądzie chórów w Szczecinie, na Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, w GOK – u w Nowej Wsi Wielkiej i Gądeczu , w Nekli .W naszym repertuarze są pieśni patriotyczne, kolędy, biesiadne i religijne.

 • Prezes – Irena Owczarzak
 • Dyrygent – Jan Chęsy