Rada Artystyczna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W wyniku połączenia Oddziałów Pomorskiego i Bydgoskiego, a tym samym utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w skład Rady Artystycznej wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
 • Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego,
 • Magdalena Filipska – dotychczasowy członek Rady Artystycznej Oddziału Pomorskiego,
 • Marian Szczepański – dotychczasowy członek Rady Artystycznej Oddziału Pomorskiego,
 • mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy .

Pierwsze spotkanie Rady Artystycznej Oddziału odbędzie się po zakończeniu obostrzeń spowodowanych epidemią COVID-19.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W wyniku połączenia Oddziałów Pomorskiego i Bydgoskiego – a tym samym utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – w skład zarządu wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki
 • Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego,
 • Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego,
 • Kaja Potrzebska – członek Oddziału .

Nowy Zarząd ukonstytuuje się po zakończeniu okresu obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

KOMUNIKAT nr 1 / 2020 Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 18. marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i naszym Regionie zwracam się do Państwa w imieniu własnym.
Jeśli sytuacja tylko pozwoli, odbędą się planowane posiedzenia nowego Zarządu Oddziału i Rady Artystycznej. Ukaże się wtedy Okólnik Zarządu Oddziału i Komunikat z posiedzenia Rady Artystycznej.
Mam nadzieję, że sytuacja możliwie szybko unormuje się i będzie możliwym wznowienie prób i koncertów naszych zespołów chóralnych i orkiestrowych.
Przekazuję dziś Państwu najważniejsze informacje:

 1. W dniu 29.02.2020 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziału Bydgoskiego i Oddziału Pomorskiego PZChiO. Po trzech miesiącach wspólnych rozmów i ustaleń, po decyzjach Zarządów i Zjazdów poszczególnych Oddziałów przyjęto historyczną Uchwałę: z dniem 1. marca 2020 roku w miejsce dotychczasowych Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego powstał jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
  Jego siedziba znajdzie się, dzięki uprzejmości JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby w budynku Uczelni, w ścisłym centrum miasta, przy ul. Warmińskiego 13 ( o otwarciu siedziby poinformujemy osobno ).
  Bieżący kontakt zapewniamy cały czas: Kierownik Biura – Piotr Haik – tel.  739 907 482 , adres mailowy : sekretariat@pzchio.bydgoszcz.pl , Prezes : janusz.stanecki@wp.pl.
  Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano uzupełnień w składzie Zarządu nowego Oddziału i Rady Artystycznej. W skład Zarządu weszli:
  Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego,
  Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego,
  Kaja Potrzebska – członek Oddziału.
  W skład Rady Artystycznej weszli:
  Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego, członkowie RA  Oddziału Pomorskiego – Magdalena Filipska i Marian Szczepański,
  mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
  Nowy Zarząd i Rada Artystyczna ukonstytuują się podczas pierwszych posiedzeń.
 2. Do udziału w Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu, z okazji 95 – lecia PZChiO zgłosiły się następujące zespoły chóralne i orkiestrowe:
  Chóry: Chór Męski Echo z Grudziądza, Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie, Chór Mieszany Dzwon z Bydgoszczy, Zespół Wokalny Brzozowiacy,
  Orkiestry: Mogileńska Orkiestra Dęta.
  W związku z obecną sytuacją, po konsultacji z Prezesem Zarządu Głównego – Dariuszem Dyczewskim, będziemy na bieżąco informowali o prawdopodobnym przesunięciu terminu Zjazdu. Wiemy już na pewno, że Koncerty Maryjne „ Z różą” zostają przesunięte na jesień br. Będziemy informowali na bieżąco o ewentualnych zmianach terminów innych wydarzeń ( np. Warsztaty dla Kapelmistrzów, Wiosna w Solankach i inne ).
 3. Konkurs Chórów i Orkiestr „O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano na dzień 10. 10. 2020 w Toruniu.
 4. Uroczysty Koncert z okazji 120 – lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej zaplanowano na dzień 14. 11. 2020 w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
  Utwory do wspólnego wykonania dla chórów zostały rozesłane mailowo. Prosimy o przygotowanie tylko i wyłącznie przesłanych wersji utworów. Utwory do wspólnego wykonania dla orkiestr podane zostaną po wznowieniu pracy Rady Artystycznej ( będą to utwory, które orkiestry posiadają w swoim repertuarze).
 5. Proszę o pilne uzupełnienie Sprawozdań z działalności za rok 2019 i przesłanie ich mailowo na adres Biura!
 6. Gorąco zachęcamy nowe zespoły chóralne i orkiestrowe, działające na terenie całego Województwa, do wstąpienia w szeregi naszego Związku. Bardzo proszę prezesów, dyrygentów, członków zarządów poszczególnych zespołów o życzliwą kampanię w tej sprawie. Będzie nam bardzo miło powitać nowe zespoły w naszym gronie. Zachęcamy wszystkich – od chórów dziecięcych, młodzieżowych i studenckich, poprzez orkiestry młodzieżowe, chóry i orkiestry osób dorosłych aż do zespołów seniorskich.
 7. Z całego serca życzę wszystkim naszym członkom przede wszystkim: ZDROWIA! Obyśmy mogli jak najszybciej wznowić próby i móc pokazać nasze umiejętności artystyczne podczas koncertów, festiwali i konkursów!

Z wyrazami szacunku

Janusz Stanecki
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W sobotę 29.02.2020 powstał Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W dniu 29.02.2020 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie delegatów dwóch oddziałów PZChiO – Bydgoskiego i Pomorskiego.

Od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy między działaczami Związku w Bydgoszczy i Toruniu na temat połączenia obu oddziałów w jeden – Kujawsko  – Pomorski z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Prowadzili je od początku prezesi – Janusz Stanecki ( Bydgoszcz) i Łukasz Łodygowski ( Toruń ). Konsekwencją tych rozmów były Uchwały obu Zarządów, list intencyjny przedstawicieli obu gremiów, czy wreszcie jednogłośne Uchwały Walnych Zebrań poszczególnych Oddziałów – Toruń – 15.02., Bydgoszcz – 29.02. Ukoronowaniem tych działań było spotkanie obu środowisk, gdzie również jednogłośnie podjęto Uchwałę o połączeniu z dniem 1.03.2020. obu Oddziałów w jeden Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Jest to historyczne wydarzenie. Połączony Oddział stanie się zapewne jednym z najsilniejszych w Polsce – obejmie swym zasięgiem 23 chóry i 13 orkiestr!

Oddział Kujawsko Pomorski planuje na bieżący rok spektakularne wydarzenia muzyczne w kilku miastach Regionu – Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i innych ośrodkach. Będziemy o każdym szczegółowo informować!

KURS MISTRZOWSKI DYRYGENTÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Pod Patronatem

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby

Bydgoszcz, 16-19.04.2020

ORGANIZATORZY

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Katedra Dyrygentury
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Bydgoski
 • Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Przedsięwzięcie skierowane jest do dyrygentów mających doświadczenie w prowadzeniu zespołów dętych oraz osób które zamierzają nauczyć się dyrygowania od podstaw.

Prowadzenie warsztatów:

 • prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, (praca nad techniką dyrygencką, studia nad partyturą),
 • dr Maciej Figas – dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy (praca z orkiestrą),
 • Mirosław Chilmanowicz – kapelmistrz – tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie (praca z orkiestrą),
 • mjr dr Dominik Sierzputowski – dyrygent Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy (praca z orkiestrą).

Proponowany zestaw utworów muzycznych wykorzystywanych podczas Kursu Mistrzowskiego (uczestnik czynny powinien przygotować przynajmniej po jednym utworze z grup A i B, wyszczególnionych poniżej):

A. Kompozycje na skład orkiestry dętej w układzie koncertowym:

1.           Soichi Konagaya, March The Nine           

2.           Scott Richards, Clowns’ Carnival

3.           Rossano Galante, Transcendent Journey

4.           Rossano Galante, Whispers from Beyond

5.           John Williams – Viktor’s tale – temat przewodni filmu Terminal, na klarnet solo i orkiestrę

6.           Otto Schwarz, Trumpet Town – koncert na trąbkę solo i orkiestrę

7.           Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life – głos solowy i big band

B. Transkrypcje utworów symfonicznych:

1.           Stanisław Moniuszko, uwertura do opery Halka

2.           Gustav Holst – Planety – Jupiter, the Bringer of Jollity

3.           Gustav Holst – Planety – Mars, the Bringer of War            

4.           Giacomo Puccini, Le Villi – La tregenda

5.           Georges Bizet, Kuplety Toreadora z opery Carmen

6.           Gioachino Rossini, Largo al factotum z opery Il Barbiere di Siviglia

W załączeniu do pobrania w formacie pdf: karta informacyjna, regulamin, karta zgłoszeniowa.

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 przekazuję Państwu w imieniu Zarządu i Rady Artystycznej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu kolejnych sukcesów artystycznych w propagowaniu wspaniałej idei społecznego ruchu muzycznego.

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Janusz Stanecki
Prezes Oddziału

Wojewódzki Konkurs o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy 26.10.2019

26.10.2019 roku w Bydgoszczy w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się Wojewódzki Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniżej prezentujemy Państwu protokół z posiedzenia jury konkursowego. W najbliższych dniach dodamy również foto-galerię!

Bydgoszcz, 26.10.2019 r.
Protokół z posiedzenia jury
Wojewódzkiego Konkursu Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 26.10.2019 r.

W Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy wzięło udział 10 chórów:
/chóry według kolejności przesłuchań/

 1. Towarzystwo Śpiewu Halka Chór Męski w Bydgoszczy,
 2. Medici Cantares,
 3. Vincentinum,
 4. Towarzystwo Śpiewu Halka Inowrocław,
 5. Żniński Chór Kameralny ,
 6. Chór Mieszany Dzwon przy DK Orion Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 7. Stowarzyszenie Chór Parati Semper.
 8. Chór Klas Piątych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu,
 9. Chór Męski Echo im. prof. Pawła Osińskiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
 10. Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Jury w składzie:

prof. Jan Lach – przewodniczący
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

Postanowiło przyznać:

 1. Dyplomy:
  a. W kategorii chórów kameralnych:
  i. Srebrny dyplom dla Towarzystwa Śpiewu Halka w Bydgoszczy – 35,7 pkt.
  ii. Złoty dyplom dla Chóru Medici Cantares z Bydgoszczy – 44 pkt.
  b. W kategorii chórów mieszanych:
  i. Brązowy dyplom dla Chóru Mieszanego Dzwon w Bydgoszczy – 29,3 pkt
  ii. Brązowy dyplom dla Chóru Vincentinum – 31,6 pkt
  iii. Srebrny dyplom dla Stowarzyszenia Chóru Parati Semper ze Świecia – 36 pkt.
  iv. Złoty dyplom dla Towarzystwa Śpiewu Halka w Inowrocławiu – 43 pkt.
  v. Złoty dyplom dla Żnińskiego Chór Kameralny – 44 pkt.
  c. W kategorii chórów jednorodnych:
  i. Złoty dyplom dla Chóru Szkoły Muzycznej I st. w Solcu Kujawskim – 43 pkt.
  ii. Złoty dyplom dla Chóru Męski Echo Grudziądz – 43 pkt.
  iii. Złoty dyplom dla Chóru Klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu – 44,3 pkt.
 2. Nagrody specjalne:
  a. Za najlepsze wykonanie kompozycji o treściach patriotycznych za utwór Bo przecież Polska Bolesława Ociasa – Chór Męski Echo z Grudziądza pod dyr. Jerzego Cieślaka
  b. Za najlepsze wykonanie kompozycji inspirowanej folklorem za utwór Żniniok w oprac. Piotra Jańczaka – Żniński Chór Kameralny pod dyr. Krzysztofa Fryski
 3. Nagrody regulaminowe:
  1. I miejsce w kategorii chórów kameralnych otrzymuje Chór Medici Cantares
  2. I miejsce w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Żniński Chór Kameralny
  3. I miejsce w kategorii chórów jednorodnych otrzymuje Chór Klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu
  4. Nagrodę Grand Prix w wysokości 1500,00 zł wraz z pamiątkowym pucharem otrzymuje Chór klas 5 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Toruniu

Jury w składzie:

prof. Jan Lach – przewodniczący

dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

Protokolant:
Piotr Haik

Rada Artystyczna

W skład Rady Artystycznej Oddziału wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Zarząd Oddziału

13.04.2019 r. w trakcie wyborów został powołany nowy Zarząd oddziału, w skład którego wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Sekretarz – Edward Filipiak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki