Rada Artystyczna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W wyniku połączenia Oddziałów Pomorskiego i Bydgoskiego, a tym samym utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w skład Rady Artystycznej wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
 • Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego,
 • Magdalena Filipska – dotychczasowy członek Rady Artystycznej Oddziału Pomorskiego,
 • Marian Szczepański – dotychczasowy członek Rady Artystycznej Oddziału Pomorskiego,
 • mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy .

Pierwsze spotkanie Rady Artystycznej Oddziału odbędzie się po zakończeniu obostrzeń spowodowanych epidemią COVID-19.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W wyniku połączenia Oddziałów Pomorskiego i Bydgoskiego – a tym samym utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – w skład zarządu wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki
 • Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego,
 • Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego,
 • Kaja Potrzebska – członek Oddziału .

Nowy Zarząd ukonstytuuje się po zakończeniu okresu obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

KOMUNIKAT nr 1 / 2020 Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 18. marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i naszym Regionie zwracam się do Państwa w imieniu własnym.
Jeśli sytuacja tylko pozwoli, odbędą się planowane posiedzenia nowego Zarządu Oddziału i Rady Artystycznej. Ukaże się wtedy Okólnik Zarządu Oddziału i Komunikat z posiedzenia Rady Artystycznej.
Mam nadzieję, że sytuacja możliwie szybko unormuje się i będzie możliwym wznowienie prób i koncertów naszych zespołów chóralnych i orkiestrowych.
Przekazuję dziś Państwu najważniejsze informacje:

 1. W dniu 29.02.2020 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziału Bydgoskiego i Oddziału Pomorskiego PZChiO. Po trzech miesiącach wspólnych rozmów i ustaleń, po decyzjach Zarządów i Zjazdów poszczególnych Oddziałów przyjęto historyczną Uchwałę: z dniem 1. marca 2020 roku w miejsce dotychczasowych Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego powstał jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
  Jego siedziba znajdzie się, dzięki uprzejmości JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby w budynku Uczelni, w ścisłym centrum miasta, przy ul. Warmińskiego 13 ( o otwarciu siedziby poinformujemy osobno ).
  Bieżący kontakt zapewniamy cały czas: Kierownik Biura – Piotr Haik – tel.  739 907 482 , adres mailowy : sekretariat@pzchio.bydgoszcz.pl , Prezes : janusz.stanecki@wp.pl.
  Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano uzupełnień w składzie Zarządu nowego Oddziału i Rady Artystycznej. W skład Zarządu weszli:
  Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego,
  Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego,
  Kaja Potrzebska – członek Oddziału.
  W skład Rady Artystycznej weszli:
  Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego, członkowie RA  Oddziału Pomorskiego – Magdalena Filipska i Marian Szczepański,
  mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
  Nowy Zarząd i Rada Artystyczna ukonstytuują się podczas pierwszych posiedzeń.
 2. Do udziału w Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu, z okazji 95 – lecia PZChiO zgłosiły się następujące zespoły chóralne i orkiestrowe:
  Chóry: Chór Męski Echo z Grudziądza, Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie, Chór Mieszany Dzwon z Bydgoszczy, Zespół Wokalny Brzozowiacy,
  Orkiestry: Mogileńska Orkiestra Dęta.
  W związku z obecną sytuacją, po konsultacji z Prezesem Zarządu Głównego – Dariuszem Dyczewskim, będziemy na bieżąco informowali o prawdopodobnym przesunięciu terminu Zjazdu. Wiemy już na pewno, że Koncerty Maryjne „ Z różą” zostają przesunięte na jesień br. Będziemy informowali na bieżąco o ewentualnych zmianach terminów innych wydarzeń ( np. Warsztaty dla Kapelmistrzów, Wiosna w Solankach i inne ).
 3. Konkurs Chórów i Orkiestr „O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano na dzień 10. 10. 2020 w Toruniu.
 4. Uroczysty Koncert z okazji 120 – lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej zaplanowano na dzień 14. 11. 2020 w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
  Utwory do wspólnego wykonania dla chórów zostały rozesłane mailowo. Prosimy o przygotowanie tylko i wyłącznie przesłanych wersji utworów. Utwory do wspólnego wykonania dla orkiestr podane zostaną po wznowieniu pracy Rady Artystycznej ( będą to utwory, które orkiestry posiadają w swoim repertuarze).
 5. Proszę o pilne uzupełnienie Sprawozdań z działalności za rok 2019 i przesłanie ich mailowo na adres Biura!
 6. Gorąco zachęcamy nowe zespoły chóralne i orkiestrowe, działające na terenie całego Województwa, do wstąpienia w szeregi naszego Związku. Bardzo proszę prezesów, dyrygentów, członków zarządów poszczególnych zespołów o życzliwą kampanię w tej sprawie. Będzie nam bardzo miło powitać nowe zespoły w naszym gronie. Zachęcamy wszystkich – od chórów dziecięcych, młodzieżowych i studenckich, poprzez orkiestry młodzieżowe, chóry i orkiestry osób dorosłych aż do zespołów seniorskich.
 7. Z całego serca życzę wszystkim naszym członkom przede wszystkim: ZDROWIA! Obyśmy mogli jak najszybciej wznowić próby i móc pokazać nasze umiejętności artystyczne podczas koncertów, festiwali i konkursów!

Z wyrazami szacunku

Janusz Stanecki
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W sobotę 29.02.2020 powstał Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W dniu 29.02.2020 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie delegatów dwóch oddziałów PZChiO – Bydgoskiego i Pomorskiego.

Od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy między działaczami Związku w Bydgoszczy i Toruniu na temat połączenia obu oddziałów w jeden – Kujawsko  – Pomorski z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Prowadzili je od początku prezesi – Janusz Stanecki ( Bydgoszcz) i Łukasz Łodygowski ( Toruń ). Konsekwencją tych rozmów były Uchwały obu Zarządów, list intencyjny przedstawicieli obu gremiów, czy wreszcie jednogłośne Uchwały Walnych Zebrań poszczególnych Oddziałów – Toruń – 15.02., Bydgoszcz – 29.02. Ukoronowaniem tych działań było spotkanie obu środowisk, gdzie również jednogłośnie podjęto Uchwałę o połączeniu z dniem 1.03.2020. obu Oddziałów w jeden Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Jest to historyczne wydarzenie. Połączony Oddział stanie się zapewne jednym z najsilniejszych w Polsce – obejmie swym zasięgiem 23 chóry i 13 orkiestr!

Oddział Kujawsko Pomorski planuje na bieżący rok spektakularne wydarzenia muzyczne w kilku miastach Regionu – Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i innych ośrodkach. Będziemy o każdym szczegółowo informować!

KURS MISTRZOWSKI DYRYGENTÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Pod Patronatem

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby

Bydgoszcz, 16-19.04.2020

ORGANIZATORZY

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Katedra Dyrygentury
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Bydgoski
 • Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Przedsięwzięcie skierowane jest do dyrygentów mających doświadczenie w prowadzeniu zespołów dętych oraz osób które zamierzają nauczyć się dyrygowania od podstaw.

Prowadzenie warsztatów:

 • prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, (praca nad techniką dyrygencką, studia nad partyturą),
 • dr Maciej Figas – dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy (praca z orkiestrą),
 • Mirosław Chilmanowicz – kapelmistrz – tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie (praca z orkiestrą),
 • mjr dr Dominik Sierzputowski – dyrygent Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy (praca z orkiestrą).

Proponowany zestaw utworów muzycznych wykorzystywanych podczas Kursu Mistrzowskiego (uczestnik czynny powinien przygotować przynajmniej po jednym utworze z grup A i B, wyszczególnionych poniżej):

A. Kompozycje na skład orkiestry dętej w układzie koncertowym:

1.           Soichi Konagaya, March The Nine           

2.           Scott Richards, Clowns’ Carnival

3.           Rossano Galante, Transcendent Journey

4.           Rossano Galante, Whispers from Beyond

5.           John Williams – Viktor’s tale – temat przewodni filmu Terminal, na klarnet solo i orkiestrę

6.           Otto Schwarz, Trumpet Town – koncert na trąbkę solo i orkiestrę

7.           Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life – głos solowy i big band

B. Transkrypcje utworów symfonicznych:

1.           Stanisław Moniuszko, uwertura do opery Halka

2.           Gustav Holst – Planety – Jupiter, the Bringer of Jollity

3.           Gustav Holst – Planety – Mars, the Bringer of War            

4.           Giacomo Puccini, Le Villi – La tregenda

5.           Georges Bizet, Kuplety Toreadora z opery Carmen

6.           Gioachino Rossini, Largo al factotum z opery Il Barbiere di Siviglia

W załączeniu do pobrania w formacie pdf: karta informacyjna, regulamin, karta zgłoszeniowa.

Okólnik 2/2020

logo
logo

OKÓLNIK
2/2020 z dnia 17.02.2020 r.
ZARZĄDU ODDZIAŁU
POLSKIEGO ZWIĄZKU
CHÓRÓW I ORKIESTR
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo!
W czasie od 6 grudnia 2019 do 15 lutego 2020 miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w zakresie tematyki związanej z dalszą współpracą pomiędzy Oddziałami PZChiO w Bydgoszczy i Toruniu, które doprowadziły do skrystalizowania idei połączenia obu gremiów i utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. 6 grudnia 2019 odbyło się w Bydgoszczy spotkanie Prezesa Oddziału – Janusza Staneckiego z Prezesem Oddziału Pomorskiego w Toruniu – Łukaszem Łodygowskim. Omówiono szeroko problematykę funkcjonowania obu Oddziałów. Prezes Łukasz Łodygowski przedstawił duże trudności w funkcjonowaniu Oddziału w Toruniu związane z malejącą ilością zespołów chóralnych i orkiestrowych, niskimi dotacjami zewnętrznymi, co utrudnia organizację przeglądów i konkursów na szczeblu Województwa. Wynikiem dyskusji była wspólna propozycja połączenia obu Oddziałów w jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko-Pomorskie. Stwierdzono, że fakt ten znacząco ułatwi organizację Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezes Janusz Stanecki przywołał tu słowa Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego (z którym spotkał się w Toruniu w listopadzie), który stwierdził, że „bardzo mu zależy na organizacji Konkursów zarówno chórów, jak i orkiestr corocznie”. Prezesi ustalili również, że w czasie tak dużych zmian organizacyjnych należy pozyskać nową siedzibę Związku.
  Prezes Janusz Stanecki zaproponował utworzenie Biura w jednym z budynków Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (po przeprowadzeniu rozmów z Rektorem Uczelni), co będzie miało również wymiar symboliczny, gdyż Uczelnia obejmuje swym zasięgiem cały Region Kujawsko-Pomorski. Na zakończenie spotkania Prezes Janusz Stanecki poinformował Prezesa Łukasza Łodygowskiego, że przedstawi wspólną propozycję Zarządu Oddziału Bydgoskiego, którego zebranie zaplanowano na dzień następny – sobotę 7 grudnia 2019.
 2. 7 grudnia 2019 w siedzibie Oddziału Bydgoskiego odbyło się Zebranie Zarządu oraz zaproszonego Dyrektora Artystycznego – prof. Jana Lacha. Zebranie w pierwszych punktach było poświęcone bieżącym sprawom Oddziału, czego wynikiem był opublikowany w styczniu Okólnik nr 1/2020. Głównym punktem drugiej części obrad stała się dyskusja nad przedstawioną przez Prezesa Oddziału propozycją z dnia 6 grudnia w sprawie ewentualnego połączenia obu Oddziałów w jeden, Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy.
  Dyskusja była bardzo owocna. Wspomniano (Wiceprezes Eugeniusz Kubski) wcześniejsze rozmowy, które były prowadzone pomiędzy działaczami z Bydgoszczy i Torunia. Podkreślono historyczną chwilę i chęć wspólnego działania dla muzyki. Stwierdzono, że połączenie obu Oddziałów może przynieść same plusy, szczególnie w zakresie wzrostu znaczenia Oddziału w strukturach PZChiO, ułatwień w organizacji koncertów, przeglądów i konkursów, podniesienia potencjału ilościowego oraz możliwości przyciągnięcia nowych zespołów do struktur Związku.
  Zarząd jednogłośnie przyjął Uchwałę o wyrażeniu woli w sprawie przyłączenia Oddziału Pomorskiego PZChiO w Toruniu do wspólnych struktur i utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZChiO z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 3. 10 grudnia 2019 Prezes Oddziału spotkał się z Rektorem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – prof. Jerzym Kaszubą, przedstawiając prośbę o utworzenie siedziby Związku w Budynku przy ul. Warmińskiego 13 (ścisłe centrum miasta) i składając odpowiednie pismo. Wynikiem rozmów była pozytywna decyzja Rektora Akademii Muzycznej o możliwości ustanowienia siedziby Oddziału na terenie Uczelni.
  Tego samego dnia Prezes poinformował o dotychczasowych działaniach i propozycji połączenia struktur bydgoskich i toruńskich Prezesa Zarządu Głównego PZChiO – prof. Dariusza Dyczewskiego. Nasza propozycja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem, zapewnieniem pomocy organizacyjnej, pełnym poparciem i prośbą o dalsze działania w tym zakresie. Prezes Oddziału podjął więc starania w celu doprowadzenia do spotkania przedstawicieli obu Oddziałów w celu podpisania oświadczenia woli połączenia.
 4. 10 stycznia 2020 w Budynku Głównym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli obu Oddziałów w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie woli utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 13. Oddział Bydgoski reprezentowali:
  -Prezes – Janusz Stanecki,
  -Wiceprezes – Eugeniusz Kubski,
  -Skarbnik – Irena Nowak,
  -członek Zarządu – Adam Filipski.
  Oddział Pomorski w Toruniu reprezentowali:
  -Prezes – Łukasz Łodygowski,
  -członek Rady Artystycznej – Magdalena Filipska
  Wypracowano wspólne stanowisko w sprawach organizacyjnych. Ustalono, że Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w Toruniu – 15.02.2020 (godz. 10:00) i w Bydgoszczy – 29.02.2020 (godz. 13:00). W przypadku pozytywnej decyzji zjazdu w Toruniu, przedstawiciele chórów i orkiestr z Oddziału Pomorskiego przybędą również do Bydgoszczy w dniu 29.02.2020 – gdzie w pierwszej kolejności przewidziane będzie podjęcie uchwały przez Zjazd Delegatów Oddziału Bydgoskiego, a następnie Zjazd Delegatów połączonych Oddziałów w celu przyjęcia ewentualnej Uchwały o utworzeniu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy.
  Ustalono również, że w imieniu Oddziałów, nasz Oddział złoży jeden wniosek o przyznanie dotacji Urzędu Marszałkowskiego na organizację Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr, który zaplanowano na dzień 10 października 2020 w Salach Zespołu Szkół Muzycznych i Dworu Artusa w Toruniu.
 5. 15 lutego 2020 w siedzibie Oddziału Pomorskiego w Toruniu odbył się Walny Zjazd Delegatów. Do udziału zaproszony został także jako gość Prezes Oddziału Bydgoskiego – Janusz Stanecki. Prezes Oddziału – Łukasz Łodygowski zaprezentował pomysł połączenia struktur bydgoskich i toruńskich w jedno gremium obejmujące terytorialnie całe Województwo. Odbyła się szeroka dyskusja przybyłych na Zjazd przedstawicieli chórów i orkiestr. O zabranie głosu został również poproszony Prezes – Janusz Stanecki, który szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania, stan obecny i perspektywy. Wynikiem Zebrania była jednogłośnie przyjęta uchwała o woli połączenia i utworzeniu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo!
Stajemy przed historyczną chwilą. Muzyka łączy. Mamy szansę stać się jednym z najbardziej znaczących Oddziałów PZChiO. Po ewentualnym połączeniu natychmiast wystąpimy o uzyskanie osobowości prawnej. Przez trzy miesiące przeprowadziliśmy szereg rozmów, spotkań i wymiany poglądów. Dzięki życzliwości zaangażowaniu prezesów, członków zarządów, rad artystycznych, przedstawicieli chórów i orkiestr możemy dziś dokonać bardzo istotnych zmian, które – jak się wydaje – mogą być bardzo korzystne dla naszego funkcjonowania i kondycji finansowej Oddziału.
W związku z powyższym w imieniu Zarządu Oddziału zwołuję w dniu 29 lutego 2020 (sobota) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału o godz. 12:30 w Auli (s. 115 – I piętro) Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7 (Budynek Główny AM przy Filharmonii Pomorskiej).
Program Zjazdu przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie propozycji połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego przez Prezesa Oddziału Bydgoskiego – Janusza Staneckiego oraz Prezesa Oddziału Pomorskiego – Łukasza Łodygowskiego.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie woli połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału z całego serca rekomenduję Państwu podjęcie tej Uchwały. Następnie o godz. 13:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego. Program:

 1. Podjęcie Uchwały przedstawicieli Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w sprawie utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZChiO z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z dniem 1 marca 2020 roku.
 2. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Rady Artystycznej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 3. Uchwała w sprawie zobowiązania nowego Zarządu Oddziału do jak najszybszego uzyskania osobowości prawnej.
 4. Informacja o Ogólnopolskim Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu z okazji 95-lecia Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w dniu 9 maja 2020.
 5. Wolne wnioski.

Liczę na niezawodne przybycie przedstawicieli wszystkich chórów i orkiestr.
Łączę wyrazy szacunku

Prezes
Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Janusz Stanecki

Orkiestry Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 • Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Pomorskim – dyr. Tomasz Berent
 • Orkiestra Mandolinowa Campanella z Cekcyna – dyr. Adam Filipski i Magdalena Filipska
 • Mogileńska Orkiestra Dęta – dyr. Mariusz Mikołajczak
 • Orkiestra Dęta Solino – dyr. Edward Piórek
 • Orkiestra Dęta w Dobrczu – dyr. Adam Idziński
 • Orkiestra Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy – dyr. Krzysztof Beszczyński
 • Janowiecka Orkiestra Dęta –
 • Orkiestra z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Orkiestra z Zakrzewa
 • Orkiestra z Wagańca
 • Orkiestra z Bobrownik
 • Orkiestra z Wierzbinka
 • Orkiestra z Grabkowa

Chóry Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 • Zespół Wokalny Brzozowiacy – dyr. Jan Chęsy
 • Chór Cantare z Białych Błot – dyr. Zbigniew Rydelski
 • Chór Młodzieżowy Inovroclaviensis Cantus – dyr. Danuta Szyma i Izabela Szyma-Wysocka
 • Zespół Muzyki Dawnej Musiqa Antiqua Inovroclaviensis – dyr. Danuta Szyma i Izabela Szyma-Wysocka
 • Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce – dyr. Michalina Spychalska
 • Chór Męski im. S. Moniuszki w Żninie – dyr. Beata Różańska
 • Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka w Bydgoszczy – dyr. Kaja Potrzebska
 • Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia – dyr. Marian Wiśniewski
 • Chór Harmonia z Janowca Wielkopolskiego – dyr. Roman Bleja
 • Chór Orfeusz ze Śliwic – dyr. Waldemar Jażdżewski
 • Chór Collegium Cantorum z Chełmna
 • Towarzystwo Śpiewu Halka z Inowrocławia – dyr. Waldemar Szafrański
 • Chór Męski Echo z Grudziądza – dyr. Jerzy Cieślak
 • Chór Mieszany Dzwon z Bydgoszczy – dyr. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura
 • Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares – dyr. Joanna Krause
 • Chór Harmonia ze Strzelna – dyr. Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – dyr. Janusz Stanecki i Magdalena Filipska
 • Chór Solo il Canto – dyr. Szymon Thiesler
 • Chór Lutnia Nova z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Chór Św. Cecylia z Chełmży – dyr. Tomasz Niżygorocki
 • Chór Lutnia z Torunia
 • Chór Con Anima z Torunia
 • Chór Appasionata z Torunia

Okólnik 1/2020

logo
logo

OKÓLNIK
ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

W dniu 07.12.2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału.

 1. Przyjęto deklaracje wstąpienia z dniem 01.01.2020 r. do Oddziału cztery nowe zespoły chóralne:
  – Chór Medici Cantares przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, dyr. Joanna Krause,
  – Chór Harmonia MGOKiR w Strzelnie, dyr. Ewelina Boesche-Kopczyńska,
  – Chór Solo il Canto przy Łabiszyńskim Domu Kultury, dyr. Szymon Thiesler,
  – Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyr. Magdalena Filipska.
  Cieszymy się niezwykle, że do Związku wstępują nowe Chóry. Zachęcamy kolejne zespoły chóralne i orkiestrowe do przystąpienia do PZChiO. Prosimy zespoły należące do Oddziału o wsparcie w tym zakresie!
 1. Powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w składzie:
  – Prezes – Janusz Stanecki,
  – Wiceprzewodniczący – Eugeniusz Kubski,
  – Wiceprzewodniczący – Mariusz Mikołajczak,
  – Dyrektor Artystyczny – Jan Lach,
  – Skarbnik – Irena Nowak,
  – Sekretarz – Edward Filipiak,
  – Kierownik Biura – Piotr Haik.
  W styczniu odbędzie się pierwsze zebranie Komitetu, ustalone zostaną szczegóły organizacyjne i podane utwory do wspólnego wykonania.
 1. Omówiono spotkanie Prezesa Janusza Staneckiego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Było ono bardzo owocne. Przedstawiono wspólne propozycje organizacji Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku:
  – 09.05.2019 – Specjalny koncert z okazji 90-lecia PZChiO organizowany przez Zarząd Główny w Bazylice w Licheniu. Zachęcamy Chóry i Orkiestry naszego Oddziału – termin zgłoszenia do 15.01.2020 do Biura. Prezes Oddziału 25.01.2020 będzie uczestniczył w specjalnym posiedzeniu Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie, gdzie musi zostać przedstawiona ostateczna liczba zespołów. Na dzień dzisiejszy Zarząd Główny proponuje jedynie posiłek w Licheniu, bez zwrotu kosztów przejazdu.
  – 24.05.2020 – doroczny koncert Wiosna w Solankach w Inowrocławiu. Organizator ze strony Oddziału – wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski.
  – 14.11.2020 – Uroczystości i Koncert z okazji 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w Filharmonii Pomorskiej. W styczniu 2020 przekazane zostaną szczegóły techniczne oraz utwory do wspólnego wykonania przez chóry męskie oraz mieszane (część kompozycji w opracowaniu na orkiestry dęte i chóry). Zakładamy udział wszystkich zespołów zrzeszonych w Oddziale
 1. Informujemy, że Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy już trzeci rok prowadzi studia dzienne I stopnia na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych. W roku 2020 utworzone zostaną studia II stopnia w tej specjalności. Wykładowcami są znakomici fachowcy, m.in. prof. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska, prof. Henryk Wierzchoń, dr mjr Dominik Sierzputowski. Praktyki i koncerty dyplomowe odbywają się z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy.
 1. Serdecznie zachęcamy szczególnie młodych kapelmistrzów, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności i horyzonty artystyczne do podjęcia studiów I stopnia lub II stopnia (w przypadku osób, które ukończyły wcześniej inne studia). Informacji udziela dr mjr Dominik Sierzputowski, tel. 604-093-188.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Prezes Oddziału
Janusz Stanecki

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 przekazuję Państwu w imieniu Zarządu i Rady Artystycznej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu kolejnych sukcesów artystycznych w propagowaniu wspaniałej idei społecznego ruchu muzycznego.

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Janusz Stanecki
Prezes Oddziału