W sobotę 29.02.2020 powstał Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W dniu 29.02.2020 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie delegatów dwóch oddziałów PZChiO – Bydgoskiego i Pomorskiego.

Od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy między działaczami Związku w Bydgoszczy i Toruniu na temat połączenia obu oddziałów w jeden – Kujawsko  – Pomorski z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Prowadzili je od początku prezesi – Janusz Stanecki ( Bydgoszcz) i Łukasz Łodygowski ( Toruń ). Konsekwencją tych rozmów były Uchwały obu Zarządów, list intencyjny przedstawicieli obu gremiów, czy wreszcie jednogłośne Uchwały Walnych Zebrań poszczególnych Oddziałów – Toruń – 15.02., Bydgoszcz – 29.02. Ukoronowaniem tych działań było spotkanie obu środowisk, gdzie również jednogłośnie podjęto Uchwałę o połączeniu z dniem 1.03.2020. obu Oddziałów w jeden Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Jest to historyczne wydarzenie. Połączony Oddział stanie się zapewne jednym z najsilniejszych w Polsce – obejmie swym zasięgiem 23 chóry i 13 orkiestr!

Oddział Kujawsko Pomorski planuje na bieżący rok spektakularne wydarzenia muzyczne w kilku miastach Regionu – Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i innych ośrodkach. Będziemy o każdym szczegółowo informować!