Okólnik 1/2020

logo
logo

OKÓLNIK
ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

W dniu 07.12.2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału.

 1. Przyjęto deklaracje wstąpienia z dniem 01.01.2020 r. do Oddziału cztery nowe zespoły chóralne:
  – Chór Medici Cantares przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, dyr. Joanna Krause,
  – Chór Harmonia MGOKiR w Strzelnie, dyr. Ewelina Boesche-Kopczyńska,
  – Chór Solo il Canto przy Łabiszyńskim Domu Kultury, dyr. Szymon Thiesler,
  – Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyr. Magdalena Filipska.
  Cieszymy się niezwykle, że do Związku wstępują nowe Chóry. Zachęcamy kolejne zespoły chóralne i orkiestrowe do przystąpienia do PZChiO. Prosimy zespoły należące do Oddziału o wsparcie w tym zakresie!
 1. Powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w składzie:
  – Prezes – Janusz Stanecki,
  – Wiceprzewodniczący – Eugeniusz Kubski,
  – Wiceprzewodniczący – Mariusz Mikołajczak,
  – Dyrektor Artystyczny – Jan Lach,
  – Skarbnik – Irena Nowak,
  – Sekretarz – Edward Filipiak,
  – Kierownik Biura – Piotr Haik.
  W styczniu odbędzie się pierwsze zebranie Komitetu, ustalone zostaną szczegóły organizacyjne i podane utwory do wspólnego wykonania.
 1. Omówiono spotkanie Prezesa Janusza Staneckiego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Było ono bardzo owocne. Przedstawiono wspólne propozycje organizacji Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku:
  – 09.05.2019 – Specjalny koncert z okazji 90-lecia PZChiO organizowany przez Zarząd Główny w Bazylice w Licheniu. Zachęcamy Chóry i Orkiestry naszego Oddziału – termin zgłoszenia do 15.01.2020 do Biura. Prezes Oddziału 25.01.2020 będzie uczestniczył w specjalnym posiedzeniu Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie, gdzie musi zostać przedstawiona ostateczna liczba zespołów. Na dzień dzisiejszy Zarząd Główny proponuje jedynie posiłek w Licheniu, bez zwrotu kosztów przejazdu.
  – 24.05.2020 – doroczny koncert Wiosna w Solankach w Inowrocławiu. Organizator ze strony Oddziału – wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski.
  – 14.11.2020 – Uroczystości i Koncert z okazji 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w Filharmonii Pomorskiej. W styczniu 2020 przekazane zostaną szczegóły techniczne oraz utwory do wspólnego wykonania przez chóry męskie oraz mieszane (część kompozycji w opracowaniu na orkiestry dęte i chóry). Zakładamy udział wszystkich zespołów zrzeszonych w Oddziale
 1. Informujemy, że Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy już trzeci rok prowadzi studia dzienne I stopnia na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych. W roku 2020 utworzone zostaną studia II stopnia w tej specjalności. Wykładowcami są znakomici fachowcy, m.in. prof. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska, prof. Henryk Wierzchoń, dr mjr Dominik Sierzputowski. Praktyki i koncerty dyplomowe odbywają się z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy.
 1. Serdecznie zachęcamy szczególnie młodych kapelmistrzów, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności i horyzonty artystyczne do podjęcia studiów I stopnia lub II stopnia (w przypadku osób, które ukończyły wcześniej inne studia). Informacji udziela dr mjr Dominik Sierzputowski, tel. 604-093-188.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Prezes Oddziału
Janusz Stanecki