Fresca Voce

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Fordonie od września 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michalina Spychalska. Prezesem zespołu jest Patrycja Kamińska.

            Od początku Zespół FRESCA VOCE wpisał się w nurt życia muzycznego Bydgoszczy, regionu i kraju , przez udział w koncertach, konkursach, projektach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.  Koncertował m.in.  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Toruniu, Inowrocławiu, Chojnicach, Chełmnie, Bytowie, Grudziądzu, Żukowie k. Gdańska, a także za granicami Polski, np.: w Pradze i w Kragujewcu.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy i bierze czynny udział w koncertach i przeglądach organizowanych przez Związek.

Chociaż zespół nie liczy wielu członków, to wszystkich, niezależnie od wieku i wykształcenia łączy pasja śpiewania.

         Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka wokalna średniowiecza, renesansu i baroku kompozytorów polskich i obcych, ale także innych epok,  po utwory współczesnych kompozytorów.