Chór Mieszany Dzwon

Chór Mieszany „DZWON” przy DK „ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał  2 lutego 1923 r. Jest jednym z najstarszych chórów w mieście Bydgoszcz, skupia 32 członków w większości seniorów kochających śpiew.  Wykonuje rocznie ponad 20 koncertów w repertuarze świeckim i kościelnym a capella i jest postrzegany jako bardzo energetyczny zespół śpiewający z wielkim zaangażowaniem. 

Bierze udział w konkursach o Puchar Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta, a także w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, a także w cyklicznych koncertach pieśni Maryjnych w Katedrze Bydgoskiej oraz pieśni Musica Sacra, wykonuje koncerty o tematyce religijnej, patriotycznej i rozrywkowej.  Śpiewa w Domu Kultury „ORION” w Domu Polskim, Kościołach lub w innych miejscach. 

Otrzymuje nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które są wyeksponowane w DK „ORION”. W ostatnim Konkursie o Puchar Marszałka Województwa uzyskał II miejsce.  W ramach integracji organizuje wycieczki krajoznawcze oraz zabawy, bale:  karnawałowy przebierańców w styczniu, a także na zakończenie roku szkolnego w czerwcu w DK „ORION”. 

W 2012 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, a od 2017 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Chórem dyryguje pani Agnieszka Jędrzejewska – Stachura, a pracami zespołu od lutego 2019 r. kieruje druh Wojciech Chmieliński. Chór prowadzi nabór do głosów męskich.