Cantare

Chór  „CANTARE” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka.

Zadania utworzenia chóru podjął się mgr Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Prezesem Chóru jest Irena Nowak.

Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objęło Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach.

W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok, pieśni kościelne, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory gospel, negro spirituals i inne. Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Poza gminą występujemy w Bydgoszczy, Mroczy, Wierzchucinku, Górce Klasztornej, w Łobżenicy, w Inowrocławiu, w Ostromecku, w Więcborku, w Osiu.                        

16 listopada 2019 chór wystąpi na swoim jubileuszu 20-lecia działalności.