Cantare

Chór  „CANTARE” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka.

Zadania utworzenia chóru podjął się mgr Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Prezesem Chóru jest Irena Nowak.

Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objęło Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach.

W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok, pieśni kościelne, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory gospel, negro spirituals i inne. Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Poza gminą występujemy w Bydgoszczy, Mroczy, Wierzchucinku, Górce Klasztornej, w Łobżenicy, w Inowrocławiu, w Ostromecku, w Więcborku, w Osiu.                        

16 listopada 2019 chór wystąpi na swoim jubileuszu 20-lecia działalności.

Chór Mieszany Dzwon

Chór Mieszany „DZWON” przy DK „ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał  2 lutego 1923 r. Jest jednym z najstarszych chórów w mieście Bydgoszcz, skupia 32 członków w większości seniorów kochających śpiew.  Wykonuje rocznie ponad 20 koncertów w repertuarze świeckim i kościelnym a capella i jest postrzegany jako bardzo energetyczny zespół śpiewający z wielkim zaangażowaniem. 

Bierze udział w konkursach o Puchar Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta, a także w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, a także w cyklicznych koncertach pieśni Maryjnych w Katedrze Bydgoskiej oraz pieśni Musica Sacra, wykonuje koncerty o tematyce religijnej, patriotycznej i rozrywkowej.  Śpiewa w Domu Kultury „ORION” w Domu Polskim, Kościołach lub w innych miejscach. 

Otrzymuje nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które są wyeksponowane w DK „ORION”. W ostatnim Konkursie o Puchar Marszałka Województwa uzyskał II miejsce.  W ramach integracji organizuje wycieczki krajoznawcze oraz zabawy, bale:  karnawałowy przebierańców w styczniu, a także na zakończenie roku szkolnego w czerwcu w DK „ORION”. 

W 2012 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, a od 2017 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Chórem dyryguje pani Agnieszka Jędrzejewska – Stachura, a pracami zespołu od lutego 2019 r. kieruje druh Wojciech Chmieliński. Chór prowadzi nabór do głosów męskich. 

Fresca Voce

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Fordonie od września 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michalina Spychalska. Prezesem zespołu jest Patrycja Kamińska.

            Od początku Zespół FRESCA VOCE wpisał się w nurt życia muzycznego Bydgoszczy, regionu i kraju , przez udział w koncertach, konkursach, projektach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.  Koncertował m.in.  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Toruniu, Inowrocławiu, Chojnicach, Chełmnie, Bytowie, Grudziądzu, Żukowie k. Gdańska, a także za granicami Polski, np.: w Pradze i w Kragujewcu.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy i bierze czynny udział w koncertach i przeglądach organizowanych przez Związek.

Chociaż zespół nie liczy wielu członków, to wszystkich, niezależnie od wieku i wykształcenia łączy pasja śpiewania.

         Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka wokalna średniowiecza, renesansu i baroku kompozytorów polskich i obcych, ale także innych epok,  po utwory współczesnych kompozytorów.