Zarząd Oddziału

13.04.2019 r. w trakcie wyborów został powołany nowy Zarząd oddziału, w skład którego wchodzą:

  • Prezes – Janusz Stanecki
  • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
  • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
  • Sekretarz – Edward Filipiak
  • Skarbnik – Irena Nowak
  • Członek – Adam Filipski
  • Członek – Wojciech Putz
  • Członek – Zbigniew Raczkowski
  • Członek – Władysław Rybacki