Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Inowrocławiu

Towarzystwo Śpiewu „Halka” niewątpliwie na stałe wpisało się w życie kulturalne Inowrocławia i Kujaw. Przez wszystkie lata istnienia chór swoim śpiewem uświetnia różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, patriotyczne czy religijne.

Śpiew to jednak nie tylko pasja sama w sobie, to także chęć spróbowania swoich sił i możliwości na niwie konkursowej. To chęć poddania się ocenie pod względem umiejętności wokalnych i walorów artystycznych.

Od początku swej działalności czyli 3 czerwca 1923 roku „Halka” dzięki różnorodnemu, bogatemu i uniwersalnemu repertuarowi, uczestniczy w licznych, prestiżowych festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Zdobyte przez te wszystkie lata nagrody i wyróżnienia są dla chóru ogromnym zaszczytem, radością a także potwierdzeniem ogromu włożonego wysiłku.

Każdy udział w konkursie niesie za sobą bagaż nowych doświadczeń dla chóru. Mamy możliwość posłuchania innych zespołów prezentujących swoje umiejętności często na bardzo wysokim poziomie pod względem śpiewu i doboru repertuaru. To dla nas ważna lekcja, z której wynosimy chęć do dalszego rozwoju, sięgania po coraz trudniejsze utwory, ale przede wszystkim dalsze kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego.

Od 1987 roku prezesem chóru jest Eugeniusz Kubski a dyrygentem Waldemar Szafrański.

www.halkainowroclaw.pl